SqlPlus: horisontal scrollbar og bla i tidlligere SQL-er

Mange liker ikke sqlplus på grunn av dårlig layout. Hvis vi f.eks. kjører en query med litt for mange kolonner, vil output av en linje vises over flere linjer i konsollet vårt. Dette kan være noe vanskelig å lese. I tillegg savner mange som jobber i linux/unix verden muligheten til å bla i de siste kjørte kommandoene. I dag fikk jeg endelig satt opp min Ubuntu laptop til å håndtere begge disse tingene.

Sqlplus output kan av og til være relativt vanskelig å lese. Eksemplet under viser en typisk output over flere linjer:

SQL> select * from test where rownum<=5;

OWNER             OBJECT_NAME
------------------------------ ------------------------------
SUBOBJECT_NAME         OBJECT_ID DATA_OBJECT_ID OBJECT_TYPE
------------------------------ ---------- -------------- -------------------
CREATED      LAST_DDL_TIME   TIMESTAMP      STATUS T G S NAMESPACE
----------------- ----------------- ------------------- ------- - - - ----------
EDITION_NAME
------------------------------
SYS              ORA$BASE
                   100        EDITION
20110226 00:40:11 20110226 00:40:25 2011-02-26:00:40:11 VALID  N N N     64


SYS              DUAL
                   116      116 TABLE
20110226 00:40:12 20110226 00:40:24 2011-02-26:00:40:12 VALID  N N N     1


PUBLIC             DUAL
                   117        SYNONYM
20110226 00:40:12 20110226 00:40:12 2011-02-26:00:40:12 VALID  N N N     1


PUBLIC             MAP_OBJECT
                   280        SYNONYM
20110226 00:40:24 20110226 00:40:24 2011-02-26:00:40:24 VALID  N N N     1

Når vi bruker terminator får vi følgende output:

Her kan vi bruke horisontal scrollbar for å se de data vi ønsker:

NB! Først installerte jeg terminator via kommandoen ‘sudo apt-get install terminator’. Denne versjonen fungerte definitivt ikke med horistonal scrollbar. Når jeg lastet ned versjonen via link over, fungerte alt som dokumentasjonen lover.

I tillegg bruker jeg rlwrap for å kunne bla (med piltaster) i de ulike kommandoene som er kjørt i sqlplus.
Du finner mer om dette på følgende linker:
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2103419
http://utopia.knoware.nl/~hlub/rlwrap/

Jeg kjørte følgende for å benytte meg av denne funksjonaliteten:

oracle> sudo apt-get install rlwrap
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libjna-java javahelp2 libnb-platform11-java libswing-layout-java visualvm ca-certificates-java
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
 rlwrap
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 78.8kB of archives.
After this operation, 299kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe rlwrap 0.34-2 [78.8kB]
Fetched 78.8kB in 0s (173kB/s)
Selecting previously deselected package rlwrap.
(Reading database ... 264981 files and directories currently installed.)
Unpacking rlwrap (from .../rlwrap_0.34-2_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up rlwrap (0.34-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode.

Så opprettet jeg et alias for å kalle sqlplus med rlwrap:

...

alias sqlplus='/usr/bin/rlwrap -m ${ORACLE_HOME}/bin/sqlplus'

Fra å være første valget av Oracle klienter, har sqlplus dermed fått et løft til å definitivt være mitt første valg.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *