Sqlplus: set autoprint on

På vei hjem fra Trondheim til Bergen (har holdt et 3 dagers SQL kurs med mye fokus på ytelse) snublet jeg over en liten setting i sqlplus: autoprint. Nesten pussig at jeg ikke har lagt merke til denne tidligere. Men det er mulig at timingen ikke har vært riktig før nå.
Ved å slå på autoprint vil vi automatisk få skrevet ut verdien av alle bind variabler som blir satt i vårt kall. Et lite eksempel:

SQL> create or replace function my_test(max_sal out number) return number as
 2 begin
 3  select max(sal) into max_sal from emp;
 4  return 1;
 5 end;
 6 /

Funksjon opprettet.

SQL> set autoprint on
SQL> var v_max_sal number
SQL> var v_int number
SQL> exec :v_int := my_test(:v_max_sal);

PL/SQL-prosedyren ble fullf?rt.


 V_MAX_SAL
----------
   5000


   V_INT
----------
	 1

SQL> 

Vel – det var det. Verken mer eller mindre 🙂

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *