Category Archives: Perl

Tilgang til Oracle via Perl (Del 3)

Tilgang til Oracle via Perl (Del 1) Tilgang til Oracle via Perl (Del 2) I del 3 skal vi se hvordan vi kan starte perl via kjørbare filer, og ikke trenger å referer til “perl” som i kommandoen “>perl run.pl”. I tillegg skal vi se på ulike metoder/protokoller, som vi kan benytte for å koble […]

Tilgang til Oracle via Perl (Del 2)

Tilgang til Oracle via Perl (Del 1) I del 1 så vi på konfigurasjon av Perl, og kjørte en liten Perl snutt. Nå skal vi se videre på hvordan vi kan koble til en Oracle instans. Vi skal også se på hvordan vi enkelt kan opprette to koblinger mot samme database, eller to koblinger mot […]

Tilgang til Oracle via Perl (Del 1)

Hvorfor Perl? Vel …. både Oracle 10g and 11g server programvaren kommer med en Perl installasjon. Hvis du har en Oracle 10g eller 11g database gående på din laptop, vil du også ha Perl modulene DBI og DBD:Oracle som gjør at du kan koble deg til en Oracle instans. Ingen ekstra installasjon er nødvendig. Alt […]